Contracting

Contractmanagement

Contractmanagement richt zich op de goede naleving van uw contracten. SecureFlex heeft zich gespecialiseerd in het optimaliseren, beheersen en beheren van de processen met als doel grip op inhuur. Contractmanagement wordt voor u op maat ingevuld. Elementen kunnen zijn :

  • Verzorgen van contracten en dossiervorming
  • Registreren en accorderen van gewerkte uren
  • Bundelen van factuurstromen
  • Beheren van het screening-traject
  • Monitoren van leveranciers
  • Weergeven van de inhuur in managementrapportages

Er is sprake van een sluitend proces. Contractafspraken worden vastgelegd, gewerkte uren geregistreerd en geaccordeerd. Op basis van de geaccordeerde uren wordt de factuur opgesteld. Hierbij geldt het systeem van “reverse billing”: een factuur kan alleen op basis van de door u geaccordeerde uren ontstaan. Dit voorkomt fouten ten nadele van de inlenende partij.

Het is ook mogelijk om ons systeem aan te sluiten op uw ERP-software, of andere systemen waarmee automatische urenregistratie wordt uitgevoerd.

SecureFlex verzorgt indien gewenst de betaling, zowel naar de verschillende leveranciers, als naar eventueel in gebruik zijnde G-rekeningen. Voordeel is dat u één factuur krijgt voor alle externe inhuur. Naar wens gesplitst per leverancier, per medewerker, of geaggregeerd per kostenplaats.