Privacy Statement

Privacy Statement

Inleiding

Deze website wordt geëxploiteerd door SecureFlex B.V. gevestigd aan de Fresialaan 1 te 6851 TE Huissen, hierna te noemen “SecureFlex”.

 

Tijdens uw bezoek aan deze website kan SecureFlex persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. SecureFlex zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy Statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

 

Dit Privacy Statement bevat informatie over de doelen die SecureFlex bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op andere mogelijk aan deze Website gekoppelde websites. Wij raden bezoekers aan elke privacyverklaring van die andere websites goed te bekijken alvorens persoons-gegevens te verstrekken.

 

Door gebruik te maken van deze Website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

 

SecureFlex verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen.

 

De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).

 

Wij hebben ervoor gekozen om u, als bezoeker van de website van SecureFlex, niet te verplichten u te laten registreren. Het kan echter voorkomen dat u wordt verzocht zich te registeren om een persoonlijke gebruikerscode en een persoonlijk wachtwoord te ontvangen, bijvoorbeeld om toegang te verkrijgen tot bepaalde delen van de website of om toegang te kunnen verkrijgen tot bepaalde transactiegegevens, tot bedrijfsgegevens van vertrouwelijke aard of tot gepatenteerde gegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

In het algemeen verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van onze taken als dienstverlener. Deze diensten bestaan concreet uit het ondersteunen van inleners bij het beheren van de flexibele arbeidsschil en specifiek externe inhuur. SecureFlex ondersteunt bij de uitvoering van het gehele inhuurproces op alle voor werkgevers relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de inhuur van flexwerkers en het optimaliseren van het inhuurproces.

 

Meer specifiek vragen wij u om persoonsgegevens met ons te delen voor onder andere de volgende doeleinden:

-         Om een relatie gericht op het verwerven/uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een administratie te voeren.

-         Om te bemiddelen, adviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden.

-         Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen.

-         Om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnen laten aansluiten op uw wensen.

-         Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van onze kwaliteit en de bedrijfsveiligheid.

-         Om u met uw eigen account toegang te kunnen geven tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten web omgeving.

-         Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

 

-         Om u persoonlijke berichten en speciale aanbiedingen te kunnen sturen die aansluiten op uw persoonlijke interesses, gebaseerd op de informatie die u met ons hebt gedeeld en de informatie die wij via cookies of vergelijkbare technieken hebben verzameld over uw gebruik van de websites/social media/blogs van SecureFlex.

-         Om onze producten en dienstverlening (o.a. via onze website en de besloten web-omgeving) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of de diensten van SecureFlex op te lossen.

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de genoemde doeleinden. Wanneer wij uw gegevens gebruiken voor andere (nauw verwante) doelstellingen, zullen we u conform de wet hierover nader informeren en de vereiste maatregelen nemen.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

SecureFlex verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

Als u zich bij ons inschrijft, verzamelen we de volgende gegevens:

-        NAW-gegevens, e-mailadres, telefoon en overige contactgegevens

-        Bankrekeningnummer

-        E-mailadres

-        IP-adres

-        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

-        Gegevens over uw activiteiten op onze website

-        Lijst met contactgegevens van de klant via een app

-        Internetbrowser en apparaat type

 

Vanaf het moment dat u voor de inlener gaat werken:

-        Locatie opdracht en logies

-        BSN

-        Geboortedatum, geboorteplaats

-        Geslacht

-        Eventuele verstrekte referenties of getuigschriften (en evt. kopie voorkant rijbewijs)

-        Verklaringen omtrent gedrag

-        Kopie ID-bewijs, werkvergunning

-        Nationaliteit

-        Overige gegevens benodigd voor het voeren van een resourceregistratie en administratie

-        Ondernemingsgegevens (ZZP)

-        Inloggegevens persoonlijke account

-        (Aanvraag) A1-verklaring

 

Afhankelijk van de voorkeuren die je hebt ingesteld op verschillende sociale mediasites, en uw instellingen ten behoeve van onze site, kan bepaalde persoonlijke informatie worden gedeeld met SecureFlex, bijvoorbeeld over jouw online activiteiten en sociale media profielen.

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en andere instanties waarmee SecureFlex een zakelijke relatie onderhoudt.

 

Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een overeenkomst.

 


 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging of strafrechtelijk verleden. Wij wijzen u erop geen bijzondere persoonsgegevens op te nemen op het door uw verstrekte of geüploade cv. Denk dan vooral aan uw BSN, gegevens over uw afkomst of gezondheid of gegevens over uw strafrechtelijk verleden.

 

Desondanks kan het voorkomen dat dergelijke door jou op vrijwillige basis verstrekte gegevens door ons verwerkt worden. SecureFlex zorgt er voor dat alleen die personen toegang hebben tot deze gegevens die deze nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

 

SecureFlex begrijpt het belang van de bescherming van de privacy van kinderen, vooral in een online omgeving. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

 

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@secureflex.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

SecureFlex bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens zullen door SecureFlex vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden verstrekt tenzij:

-        SecureFlex hiertoe wettelijk verplicht is;

-        u daar expliciet om vraagt;

-        dit nodig is om aan u publicaties, marketingmateriaal, naslagmateriaal of andere informatie toe te kunnen sturen;

-        u zich voor conferenties of evenementen inschrijft die door derden worden georganiseerd;

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SecureFlex blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

De website van SecureFlex wordt niet gebruikt om persoonsgegevens te verzamelen of samen te stellen met het doel om die extern te verspreiden, te gebruiken voor verkoopactiviteiten en/of om mailings te verzorgen ten behoeve van derden.

 

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Onze website is niet bedoeld voor of gericht op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar. Het is ons beleid om nooit willens en wetens informatie te verzamelen of te bewaren betreffende personen onder de leeftijd van 16 jaar.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies en slaat technische informatie op. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) achterlaat.

 

 

Dit betreft bijvoorbeeld:

-        IP-adres van de bezoeker

-        Datum en tijd van het bezoek

-        URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is)

-        De op onze website bezochte pagina‘s

-        Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.)

 

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website(s) te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst.

  

 Hieronder vindt u een overzicht van soorten cookies die worden gebruikt.

 

-        Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is ingelogd.

 

-        Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

 

-        Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

 

Zoals u ziet is het voor u handig om met cookies te werken. Maar als u bezwaar maakt tegen gebruik van cookies kunt u deze zelf ook verwijderen van uw pc. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Zie voor meer informatie bijvoorbeeld:

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiesverwijderen  of via de privacy instellingen van uw mobiele device.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen die SecureFlex van u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SecureFlex en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

 

SecureFlex streeft er naar haar website naar redelijkheid zo toegankelijk mogelijk te maken om u in staat te stellen eventuele onjuistheden te herkennen en te corrigeren. Op uw verzoek zal SecureFlex, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen.

 

 

 

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@secureflex.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

SecureFlex wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

SecureFlex aanvaardt de verantwoordelijkheid om persoonsgegevens die door haar worden bewaard nadat die door u zijn verstrekt en op juistheid zijn gecontroleerd, zorgvuldig vast te leggen. SecureFlex aanvaardt vervolgens echter geen verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal SecureFlex, nadat zij er op attent is gemaakt dat bepaalde op de website verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

SecureFlex neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft algemeen aanvaarde technologische procedures en beveiligingsrichtlijnen geïmplementeerd om te voorkomen dat persoonsgegevens verloren gaan, misbruikt of vernietigd worden, of onbedoeld worden gewijzigd.

 

SecureFlex heeft daarnaast maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen door veiligheids- en privacy-eisen op te leggen aan onze Cloud serviceproviders, waaronder het vereiste dat uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt voor de in dit statement vermelde doeleinden

 

Persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor geautoriseerde werknemers van SecureFlex, en deze werknemers hebben zich ertoe verplicht om de vertrouwelijkheid van deze informatie te waarborgen.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van onze medewerkers of via info@secureflex.nl

 

Wijzigingen

SecureFlex behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen of aan te passen. Om u op de hoogte te houden worden wijzigingen in dit Privacy Statement internet minstens twee weken lang op een opvallende plaats op onze website www.Secureflex.nl aangegeven.

 

Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen SecureFlex en een betrokkene

 

Contactgegevens

SecureFlex B.V.

Fresialaan 1

6851 TH HUISSEN

Telefoon: +31 26 38 35 967

e-mail: info@secureflex.nl

www.secureflex.nl

 

Tom Ebeling is de Functionaris Gegevensbescherming van SecureFlex. Hij is te bereiken via tom@secureflex.nl