Sourcing

Ondersteuning bij elke stap

SecureFlex verstaat onder sourcing het efficiënt, objectief en transparant bij elkaar brengen van vraag en aanbod. SecureFlex ondersteunt haar opdrachtgevers hierbij met de juiste instrumenten en resources. Dit resulteert voor uw organisatie in de juiste persoon op de juiste tijd tegen het juiste tarief.

Wij zorgen voor de juiste contractuele afhandeling, waardoor administratieve lasten bij uw organisatie worden weggenomen en (financiële, fiscale en juridische) risico’s worden afgedekt.

Als uw organisatie behoefte heeft aan extra capaciteit of expertise, is het vooral van belang dat deze behoefte snel en goed wordt ingevuld rekening houdend met uw (bestaande) procedures voor mobiliteit, lopende verplichtingen en autorisatiestructuur.

Uw inhuurproces wordt zo ingericht dat wensen en eisen van uw organisatie worden gerealiseerd en aanvragen worden op verschillende niveaus uitgezet:

 1. Eigen organisatie
  De eerste arbeidsschil is beschikbaar personeel binnen de organisatie. Hierbij worden aanvragen naar personeel binnen de eigen organisatie tijdelijk dan wel voor een langere periode ingevuld.
 2. Interne en externe mobiliteit
  De tweede arbeidsschil is de mobiliteitspool voor de interne of externe mobiliteit. Deze laatste is een pool van beschikbare professionals van samenwerkende organisaties die kunnen worden uitgewisseld. Hier worden beschikbare medewerkers tegen kostprijs aan elkaar uitgeleend. Dit biedt organisaties kansen om interne- en externe mobiliteit succesvol vorm te geven.
 3. Voorkeursleveranciers
  De derde arbeidsschil zijn de vertrouwde leveranciers van de organisatie. Leveranciers die zich hebben gecommitteerd aan de inhuurvoorwaarden van uw organisatie en bewezen kwaliteit leveren.
 4. Zelfstandige professionals
  De vierde arbeidsschil zijn de zelfstandige professionals. Professionals die er voor kiezen om op basis van hun vakmanschap zelfstandig ondernemer te worden. Het direct werken met deze professionals moet daarbij voldoen aan de wet DBA.
 5. Overige leveranciers
  Om ervoor te zorgen dat aanvragen altijd worden ingevuld en er een gezonde marktwerking ontstaat, is het verstandig om met zoveel mogelijk leveranciers in contact te staan. Door het inrichten van een online portaal, waar leveranciers zich kunnen aanmelden en conformeren met de voorwaarden staan organisaties met de hele markt in contact.

Ondersteuning bij elke stap

De juiste inrichting van het inhuurproces met de juiste instrumenten en resources resulteert in een gestroomlijnd proces. SecureFlex biedt ondersteuning in elke stap van het proces:

 • Opbouwen van een database van leveranciers en zzp’ers
 • Opstellen, redigeren en publiceren van de aanvraag
 • Matchen van aanvragen en aanbiedingen
 • Na (pré) selectie geschikte kandidaten doorsturen naar de opdrachtgever
 • Afhandelen van de afwijzingen en opdrachtverstrekkingen