MSP

Waarom uw inhuurproces uitbesteden?

Het inzetten van SecureFlex als managed service provider geeft u de mogelijkheid om u te richten op de kerntaken. De minder belangrijke taken op het gebied van het zoeken naar tijdelijke medewerkers, administratieve afhandeling en compliance zijn uitbesteed. Door een goede rapportage heeft u bovendien de zekerheid dat compliance en contracten goed zijn geregeld.

De voordelen

 1. Kostenbesparing!
  Het structureel managen van de kosten van extern personeel biedt vele voordelen in tijden van laag- en hoogconjunctuur. Met een onafhankelijke MSP met haar expertise en focus kunt u veel kosten besparen.
 2. Beperken van keten- en inleenaansprakelijkheid
  Inlenende organisaties die gebruikmaken van de diensten of de arbeidskrachten van derden, dienen rekening te houden met de risico’s van keten- en inlenersaansprakelijkheid. Door SecureFlex alle contractrisico’s te laten overnemen, wordt de opdrachtgever van alle risico’s uitgesloten.
 3. Voorkomen fictief dienstverband (Flexwet/zzp-ers)
  Veel organisaties maken gebruik van de diensten van zzp-ers. Om een fictief dienstverband te voorkomen is het inbedden en naleven van de gestelde regels voortvloeiend uit de wet DBA essentieel. SecureFlex ziet hier scherp op toe.
 4. Ontzorgen van de organisatie
  Het inleenproces van extern personeel is in de praktijk complex en langdradig. De verschillende betrokkenen hebben hun specifieke taken in het inleenproces. Daarnaast zijn er vaak verscheidene administraties bij het inleenproces betrokken SecureFlex kan deze taken overnemen, waardoor er meer effectieve tijd voor de kerntaken van de betrokkenen overblijft.
 5. Realiseren van compliance
  Het inleenproces kan efficiënt en effectief zijn ingericht, maar dat is geen garantie van compliance. Compliance betekent in dit geval dat het inleenproces door alle betrokkenen strikt wordt nageleefd. Door het inhuursysteem van SecureFlex, waar ook urenregistratie en facturatie wordt afgehandeld, is het ongemerkt inhuren buiten het systeem onmogelijk.
 6. Meer transparantie
  Een belangrijke uitdaging is het verkrijgen van inzicht in het inleenproces. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van softwareondersteuning. Door de juiste softwareondersteuning kan het inleenproces efficiënter en effectiever worden ingericht. Zo ontstaat ook inzicht in ongewenst gedrag en prestaties zoals:
  • Inlenen van dezelfde kandidaat tegen sterk verschillende tarieven. Het komt regelmatig voor dat dezelfde kandidaat door verschillende leveranciers tegen uiteenlopende tarieven wordt aangeboden.
  • Discriminatoir gedrag van inleners. Het komt voor dat inleners hun eigen voorkeursleveranciers hebben. Aanvragen om inleencapaciteit komen hierdoor regelmatig bij dezelfde leveranciers terecht. Hierdoor wordt er niet naar de echte marktconforme tarieven gekeken.
  • Slecht presterende kandidaten. Het komt voor dat een inlener een externe medewerker die een slechte prestatie heeft geleverd weg stuurt. Helaas komt het regelmatig voor dat een andere inlener van dezelfde organisatie de betreffende externe medewerker toch weer inleent.