Payrolling

Payroll constructie

SecureFlex werkt op het gebied van Payroll nauw samen met Paytra. Paytra is een volledig transparant werkende payroll organisatie.

Payroll, ook wel Payrolling genoemd, via SecureFlex is het uit handen geven van de verantwoordelijkheid van het werkgeverschap. Dit betekent dat Paytra de juridisch werkgever wordt van de betrokken arbeidskrachten. Voor het uitvoeren van de administratieve werkzaamheden wordt een opslagpercentage van de bruto loonsom gehanteerd. Hoe hoger de loonsom hoe lager het percentage.

Door het hanteren van een Payroll constructie loopt u als opdrachtgever niet het risico aangemerkt te worden als werkgever. U heeft geen omkijken meer naar ontslagprocedures, ziekteverzuimbegeleiding en alle overige verplichtingen die u heeft. Een payroll constructie is aan te bevelen in de volgende situaties:

  • Uitzendkrachten die langer dan 6 maanden voor de organisatie actief zijn, kunnen meestal op basis van de mantelovereenkomst worden overgenomen. De organisatie kan dan kiezen voor een payroll-constructie om het juridisch werkgeverschap te voorkomen, de CAO voor uitzendkrachten te handhaven en de flexibiliteit van de organisatie te behouden
  • Het creëren van een poule van flexibel inzetbare medewerkers, waarbij de organisatie de risico’s en verplichtingen van het juridisch werkgeverschap (nog) niet wil aangaan
  • Focus op kernactiviteiten, waarbij het verlonen en administreren van personeel wordt uitbesteed aan een professionele partij. Door het uitbesteden van de salarisverwerking (met of zonder het juridisch werkgeverschap) hoeft het bedrijf niet jaarlijks te investeren in nieuwe software, nieuwe kennis en nieuw personeel en is de continuïteit voor dit belangrijke proces gewaarborgd

De voordelen van payroll

  • Transparante uurtarieven die u in staat stellen te plannen op personeelskosten
  • Géén salaris- en contractadministratie en aansluitingen meer bij de Belastingdienst en pensioenfondsen
  • Nieuwe werknemers kunnen 5,5 jaar flexibel ingezet worden zodat u efficiënter kunt plannen en geen risico’s loopt op loondoorbetaling
  • U betaalt enkel de gewerkte uren, bij ziekte en verlof betaalt Paytra de werknemer door en ontvangt u geen factuur
  • Bij nieuwe werknemers heeft u geen omkijken meer naar hoge transitievergoedingen; Paytra neemt dit voor haar rekening
  • Paytra HRM neemt alle verplichtingen over t.a.v. de Wet Verbetering Poortwachter en bij langdurige arbeidsongeschiktheid
  • Deskundige HR-helpdesk voor u en de werknemers

SecureFlex en haar partner Paytra voor Payroll

SecureFlex helpt u om uw flexibele arbeidsschil optimaal te organiseren. Optimaal vanuit uw perspectief als inlener. Paytra is een partner van SecureFlex die oplossingen biedt in de markt van flexibele arbeid. Volledig transparant en afgestemd op uw behoefte als inlener. Door gebruik te maken van SecureFlex als een neutrale procespartner en Paytra als Payroll organisatie beschikt u over een geheel transparant inhuur- proces, as a service, ook voor payroll.

Doordat Paytra flexibele contracten kan aanbieden heeft u als opdrachtgever meer speelruimte om kandidaten en hun kennis voor korte of langere tijd in te zetten. De snel veranderende wet- en regelgeving wordt hierbij continu gevolgd, besproken en toegepast.

Paytra is NEN-4400 gecertificeerd. Door onze samenwerking wordt u optimaal ontzorgd en bieden wij u maximale transparantie en flexibiliteit.