Over Ons

Even voorstellen

SecureFlex is specialist in het beheren en beheersen van de flexibele arbeidsschil en specifiek externe inhuur. Als onafhankelijk managed service provider ondersteunen wij bij de uitvoering van het gehele inhuurproces.

Wij richten ons op de toenemende problematiek rondom de inhuur van tijdelijke professionals, op alle voor werkgevers relevante wet- en regelgeving ten aanzien van de inhuur van flexwerkers en het optimaliseren van uw inhuurproces.

Het uitbesteden van het inhuurproces aan SecureFlex biedt u één gestroomlijnd proces van aanvraag, opdrachtverstrekking, contractbeheer tot en met uitbetaling. Dit geeft u de mogelijkheid om beheersmaatregelen te nemen waarmee risico’s van het heden tot het verleden behoren. Op die manier bent u voorbereid op veranderende (markt)situaties, regelgeving en processen.

SecureFlex beheert het inhuurproces voor de opdrachtgever. U doet zaken met één partij die voor u het venster naar de tijdelijke arbeidsmarkt vormt. Wij ondersteunen bij:
•    het zoeken naar de juiste professional
•    het afsluiten van de contracten
•    de administratieve afhandeling van de opdracht

SecureFlex beoordeelt of aanbiedingen voldoen aan de door u bepaalde selectiecriteria (preselectie) en stuurt de beste kandidaten door naar de aanvrager. Afhankelijk van uw eisen en wensen benadert SecureFlex uitzenders, detacheerders en ZZP-ers. Het is echter de aanvrager zelf die bepaalt welke kandidaat wordt gekozen en aan de slag kan gaan.

SecureFlex is daarbij verantwoordelijk voor het managen van alle leveranciers die tijdelijke professionals leveren en is het aanspreekpunt voor ZZP-ers.

SecureFlex: onafhankelijk, transparant en professioneel.

SecureFlex geeft regie op externe inhuur

Ontzorgen van uw organisatie door alle (financiële en contractuele) administratieve werkzaamheden uit te voeren.

 Uw organisatie zicht en grip bieden op de inhuur en de bijbehorende kosten door management-rapportage.

Verlagen van de kosten door toenemende transparantie en efficiëntie in het inhuurproces te creëren.

Managen van vraag en aanbod volgens objectieve regels (transparant en niet-discriminerend).

Het opbouwen van een groot aanbod van tijdelijk arbeidskrachten die ook daadwerkelijk willen werken voor de opdrachtgever, waarvan de juiste informatie beschikbaar is en die zich tijdens de uitvoering van de opdracht professioneel opstellen.