Grip op uw flexibele arbeidsschil

Grip op uw flexibele arbeidsschil

De samenstelling en de beheersing van de flexibele arbeidsschil wordt voor veel organisaties de uitdaging voor de komende jaren. Met de invoering van wetten als: de wet DBA, Flexwet, WAS, WAADI, WKA wordt het voor veel organisaties steeds complexer om de flexibele arbeidsschil optimaal te laten aansluiten op hun behoefte. Bovendien wordt de uitdaging steeds groter om compliant te zijn en te blijven.

Dit brengt vergaande verantwoordelijkheden met zich mee, waar u als opdrachtgever in veel gevallen geen grip op heeft. U bent immers niet de werkgever van deze arbeidskrachten en bent niet degene die het loon betaalt. Maar u bent vaak wel de partij die onder het vergrootglas ligt bij vakbonden en media.

In de praktijk heeft dit al geleid tot claims, boetes en bovenal reputatieschade. Organisaties blijken dan ook vaak minder ‘in control’ over hun flexibele arbeidsschil te zijn dan gedacht……..

………….De flexibele arbeidsschil groeit en daarmee neemt de complexiteit toe. Daarnaast bestaat het gevoel dat er te veel wordt betaald voor alle verschillende leveranciers van tijdelijke professionals. Dit leidt tot een behoefte aan meer grip op het inhuurproces. De vele leveranciers waarmee zaken wordt gedaan en een grotere verantwoordingsvraag maakt dat het beheren en afhandelen van contracten en facturen een steeds grotere kostenpost wordt.

SecureFlex heeft de expertise en ervaring om organisaties bij te staan en oplossingen aan te dragen om ‘in control’ te komen en te blijven.

De impact van de wet DBA op de flexibele arbeidsschil 

Binnen een aantal sectoren wordt op grote schaal gebruik gemaakt van zzp’ers. Dit gebeurt rechtstreeks of via een intermediair. De fiscale regels met betrekking tot zzp’ers zijn echter drastisch veranderd. Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht. Om fiscale risico’s te beheersen moet er gewerkt worden met zogeheten modelovereenkomsten om zonder fiscale risico’s zzp’ers te kunnen inhuren. De Belastingdienst neemt op dit moment veelvuldig het standpunt in dat de zzp’er in dienstbetrekking werkt en keurt hierdoor modelovereenkomsten af. Organisaties krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om de Wet DBA te implementeren. In 2017 zal de wetgever nog knelpunten in de Wet DBA wegnemen. Het is ondertussen wel duidelijk dat het voor bepaalde opdrachten niet mogelijk gaat worden om zzp’ers in te zetten

Organisaties worden derhalve gedwongen om te zoeken naar alternatieven voor inhuur van zzp’ers. Dit is niet eenvoudig. Ook door wetgeving zoals de WWZ, WAS, WAADI en WKA wordt het steeds complexer om de flexibele arbeidsschil optimaal te laten aansluiten op de behoefte van organisaties. De samenstelling en de beheersing van de flexibele arbeidsschil wordt voor veel organisaties de uitdaging voor de komende jaren.

De gevolgen van de Wet DBA zijn dusdanig groot dat veel organisaties gedwongen worden om hun HR strategie te herijken. Hierbij zullen organisaties zich richten op de volgende zaken:

  • Beperken kansen op negatieve exposure (reputatieschade, boetes)
  • Kostenreductie en kostenbeheersing
  • De kwaliteit van arbeid binnen de organisatie
  • Voldoen aan wet- en regelgeving, fiscaal en arbeidsrechtelijk.

Wij verwachten dat er een grote verschuiving zal plaatsvinden van zzp-inzet naar payrolling. Hierdoor behoudt de onderneming immers de maximale flexibiliteit van haar arbeid voor de gevallen waarin een zzp-inzet niet meer mogelijk is.

De samenwerking met een intermediair kan daarbij gewoon in stand blijven.